Pemberdayaan Nelayan

Program pemberdayaan nelayan guna meningkatkan kesejahraan dan penciptaan lapangan kerja

BENTUK PROGRAM
Pemberian modal kepada nelayan
Pendampingan nelayan

MANFAAT PROGRAM
Masyarakat mendapatkan peningkatan ekonomi
Masyarakat mendapatkan bantuan manajemen dan permodalan